انجماد اندیشه ها

ساخت وبلاگ

موضوعات وب

امکانات وب

چکیده : ... با عنوان : انجماد اندیشه ها بخوانید :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ای همنفس !!تدبیر ما،بیدار نیست

اندیشه را ،اینجا کسی در کار نیست

 

اینجا،خرد گویی دگر هم راز نیست

با عاقلان ،ما را دگر ،هم ساز نیست

 

گویی،کزین بیدادها ،افسرده حالیم

از یک حراصی ،بی امان ،پژمرده حالیم

 

ما را ،زمانی فکرهای ناب  بود 

اندیشه های ناصواب در خواب بود 

 

افکار ما ،گفتار نیک اندیش بود 

زین ،فکر ما ،سازندگی در پیش بود 

 

ما را به خوابی بس غریب ،آشفته کردند

گویی که ما را ،اینچنین ،آزرده کردند

 

ما را چه شد ؟آزادگی از بین ما رفت

آیین نیکویی،خرد،از بین ما رفت؟

 

ما را اگر اندیشه هایی ،پاک بود 

این جهل ونادانی زما در خاک بود

 

ما را درین زندان نادانی چه حاصل

دنیای تاریکی ،مرا آخر چه حاصل

 

 

به آفتاب سلامی دوباره خواهم دادنادانی دنیای تاریک ندانستن ها ست به قلم سوگند مرا زین جهل رهایی بخش,...
ما را در سایت به آفتاب سلامی دوباره خواهم داد دنبال می کنید

نویسنده : لیلی بازدید : 136 تاريخ : يکشنبه 10 خرداد 1394 ساعت: 17:54