گاه باید مثل یک پروانه زیست

ساخت وبلاگ

موضوعات وب

امکانات وب

چکیده : گاه،باید زندگی را مشق کرد .گاه باید مهربانی را در آن سرمشق کرد ...گاه باید زندگی را روی گلبرگ‌ش... با عنوان : گاه باید مثل یک پروانه زیست بخوانید :

گاه،باید زندگی را مشق کرد .گاه باید مهربانی را در آن سرمشق کرد ...گاه باید زندگی را روی گلبرگ‌شقایق ها نوشت،،گاه باید زندگی را با نسیم مهربانی ها سرشت......گاه بایدزندگی را ساده زیست،گاه باید از برایش مثل یک پروانه،زیست....زندگی را میتوان در سطر سطر مهربانی ها سرود  زندگی را میتوان ،با عشق از نو بازم سرود 

به آفتاب سلامی دوباره خواهم داد...
ما را در سایت به آفتاب سلامی دوباره خواهم داد دنبال می کنید

نویسنده : لیلی بازدید : 108 تاريخ : سه شنبه 5 اسفند 1393 ساعت: 11:04