به کجا چنین شتابان

ساخت وبلاگ

موضوعات وب

امکانات وب

چکیده : ای انسان !!!روزگار غریبیست،شرافت چه ارزان دراین مکاره بازار دنیا،فروخته میشود ،وانسانیت ،چه ساده میگ... با عنوان : به کجا چنین شتابان بخوانید :

ای انسان !!!روزگار غریبیست،شرافت چه ارزان دراین مکاره بازار دنیا،فروخته میشود ،وانسانیت ،چه ساده میگذرد از میان این همه هیاهو ،دوره ارزانیست ،چه ارزان  عرضه  می گردد تمام آنچه ،انسان را جدا میسازد از حیوان ،دوره بی خبریست ،چه آسان  میگذریم از هرچه عهد وپیمانست برای انسان بودن وانسان ماندن ،وعجبا !!!از مردمی که دم از آدمیت میزنند،هر چند که آدمیت را کشته اند ،و چه مکرر تکرار میکنیم  فراموشی را ،وگویی یادمان نیست ،خدا هست وبندگی جریان دارد ، وچقدر گستاخانه خدایی میکنیم بر روی زمین ویادمان نیست آسمان را ،خدایا بندگانت  تو را نمیخوانند وتو چه غریبانه زمین را گسترده ایی ،اینجا زمین است وخدا دربین ساکنان زمین غریب است 

به آفتاب سلامی دوباره خواهم داد...
ما را در سایت به آفتاب سلامی دوباره خواهم داد دنبال می کنید

نویسنده : لیلی بازدید : 144 تاريخ : سه شنبه 5 اسفند 1393 ساعت: 10:53