به آفتاب سلامی دوباره خواهم داد

مطالب مرتبط ایران سرزمین همیشه جاوید

چند مطلب با کلمه‌ی کلیدی «ایران سرزمین همیشه جاوید» ثبت شده است

یکی بود ویکی هست ویکی همیشه خواهد بود
  • من ایرانیم
  • منم هم نسل باران،بانوی ایران
  • تو را به هستی قسم مرا زخاطر مبر
  • که مسیحا نفسی میرسد از کوی وصال
  • برای تو بانوی مهربانی
  • از کوی تو بیرون نرود پای خیالم
  • نسل ناگفته ها
  • '